Paraplyprojektets namn: Ta steget 5.0   

Ansvarig för paraplyprojektet: Leader Sjuhärad

Journalnummer: 2020–2845

Art Therapy – 20 participants

Art Therapy